Spółdzielnia energetyczna
Spółdzielnie energetyczną mogą tworzyć zarówno konsumenci, jak i producenci energii ze źródeł odnawialnych. Mogą to być gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu lokalnego oraz inni odbiorcy i wytwórcy energii. W jednej spółdzielni energetycznej może uczestniczyć do 1000 członków. Spółdzielnia energetyczna działa na obszarze maksymalnie trzech gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich sąsiadujących ze sobą, a jej członkowie muszą być przyłączeni do tego samego operatora systemu dystrybucyjnego.

Spółdzielnia energetyczna powinna umożliwić pokrycie z własnych źródeł wytwórczych minimum 70% energii elektrycznej zużywanej przez jej członków, a produkowana energia musi pochodzić ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo wielkość spółdzielni energetycznej jest ograniczona do 10 MW mocy zainstalowanej elektrycznej. W odróżnieniu od klastrów energii, spółdzielnie energetyczne są zwolnione z części opłat za dystrybucję, co dodatkowo pozwala na obniżenie cen energii elektrycznej i wzrost korzyści dla jej członków.

Spółdzielnie energetyczne funkcjonują w systemie opustów – podobnie jak prosumenci. W przypadku spółdzielni energetycznej współczynnik energii oddanej do sieci do energii pobranej do sieci wynosi 0,6 (oznacza to, że z sieci odebrać możemy jedynie 60% energii, którą wcześniej do niej wprowadziliśmy). Rozwiązaniem w tym przypadku może być system magazynowania energii należący do spółdzielni energetycznej bądź jej członków.
Kluczowe korzyści spółdzielni energetycznej
Zainteresowany
spółdzielniami energetycznymi?
Chcesz obniżyć koszty energii elektrycznej? Planujesz budowę farmy fotowoltaicznej,
elektrowni wiatrowej lub innego źródła OZE i chcesz zarabiać więcej?
Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas!
Jak możemy pomóc?
Wsparcie w utworzeniu i zarządzaniu spółdzielnią energetyczną
Analiza i rekomendacja optymalnego miksu źródeł wytwarzanie energii dla klastra energii
Dobór właściwego magazynu energii, który podniesie samowystarczalność energetyczną Spółdzielni oraz bezpieczeństwo energetyczne jego uczestników
Dewelopment, budowa i zaradządzanie OZE oraz magazynami energii (we współpracy z naszymi partnerami)
Wsparcie w strukturyzacji i organizacji finansowania dla OZE oraz magazynów energii

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Odpowiedź może potrwać do jednego dnia roboczego.
Wybierz rodzaj podmiotu