Klastry energii
Klastry energii to rozwiązania, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności ekonomicznej. W skład klastra energii mogą wchodzić konsumenci, przedsiębiorcy, administracja rządowa i lokalna, jednostki naukowe i instytuty badawcze, producenci energii z OZE lub innych źródeł lub paliw oraz podmioty zajmujące się magazynowaniem energii.

Klaster energii ma charakter lokalny, dlatego jego członkowie powinni znajdować się w obrębie jednego powiatu lub pięciu gmin. Klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu dowolny członek klastra energii.
Korzyści i cele klastrów energii
Tańsze zaopatrzenie w energię
Niższe zużycie energii
Wzrost bezpieczeństwa energetycznego
Poprawa jakści zasilania
Uzyskanie samowystarczalności i samobilansowania obszaru Klastra
Rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa
Niezależnienie się wytwórców energii od zewnętrznych dopłat
Utylizacje kłopotliwych odpadów
Rozwój nowego modelu biznesowego
Zainteresowany
klastrami energii?
Chcesz dołączyć do istniejącego klastra energii lub otworzyć nowy?
Skontaktuj się z nami.
Jak możemy pomóc?
Wsparcie w utworzeniu i zarządzaniu
Spółdzielnią Energetyczną
Analiza i rekomendacja optymalnego miksu źródeł wytwarzanie enerii dla klastra energii
Dobór właściwego magazynu energii, który podniesie samowystarczalność energetyczną Spółdzielni oraz bezpieczeństwo energetyczne jego uczestników
Dewelopment, budowa i zaradządzanie OZE oraz magazynami energii (we współpracy z naszymi partnerami)
Wsparcie w strukturyzacji i organizacji finansowania dla OZE oraz magazynów energii

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Odpowiedź może potrwać do jednego dnia roboczego.
Wybierz rodzaj podmiotu